תמונות

טל בן חיים נופל, יוסי דורה תוהה (משה חרמון)