תמונות

משה ברנר. ישרה מניסיונו על כוכב יאיר/כפ"ס (ONE)