תמונות

לוי שולף צהוב. בפ"ת מרוצים מהשיבוץ (רועי גלדסטון)