תמונות

אוהדי חולון בצפון. באולם הפחים יהיה יותר רועש (עמית מצפה)