תמונות

גיוס 300316 צילום: עידן מלכה, אלון קירה בית ספר לצילום