תמונות

רובע סולנצבו במוסקבה - שכונות קשות צילום: akk_rus