תמונות

סניף הדואר באנטארקטיקה נפתח שוב לראשונה מזה חמישים שנה