תמונות

גם התפילה לא עזרה. דרום אפריקה בחוץ (שי לוי)