תמונות

דויד סולארי. יקבל את הקרדיט מבן שמעון (שלום אלבז)