תמונות

מנחם קורצקי. זפרן: &"סומך עליו במאת האחוזים&" (איתי ישראל)