תמונות

סוכת הבלים לנשאת מלחם במזרח ירושלים צילום: חדשות 2