תמונות

תעלה, ברלין צילום: Lienhard Schulz, wikipedia