תמונות

הרבה תלוי בניהול המשחק שלו. בירנבוים (אלן שיבר)