תמונות

דרש לפטר את המאמן עוד קודם. אבי לוזון (צילום: אלן שיבר)