תמונות

בגומלין, בוודאות תהיה מנצחת אחת (gettyimages)