תמונות

בקשת הפוליטית מברכים על ההחלטה (צילום: אלן שיבר)