תמונות

קובי. 'גינובילי. הקרב על הגמר (gettyimages)