תמונות

שחר. חיפה רחוקה 180 דקות משלב הבתים (עמית מצפה)