תמונות

אילייב. לא יוכל לשחק מול רעננה (אור שפונדר)