תמונות

פיזארו (מימין). מכונת מדליות (קארן ליבוביץ סווט)