תמונות

אליהו וטיוס, כבר מריחים את סלובניה (אלן שיבר)