תמונות

הכותל, הכתל, ברכת כהנים צילום: יחידה אווירית