תמונות

העתיד נראה ורוד בבירה. דופרי ופראחוסקי (אלן שיבר)