תמונות

לפחות הוא מודע לכך שהוא מחליק לפעמים (Getty)