תמונות

ארנה שטרקמן, דלתות נפתחות צילום: צחי בן סדון