תמונות

הבית של הילה, תמונה גובה צילום: ירון ולרשטיינר