תמונות

הצפות בנהריה עקב עליית הגעתון על גדותיו צילום: