תמונות

שולי רנד מבצע את "המשורר" ומדבר על חנוך לוי