תמונות

כנרת רז מזרחי ובתה לייה צילום: תומר ושחר צלמים