תמונות

אבו זייד, פלאח, כליבאת, מוגרבי ונמני (יוסי ציפקיס)