תמונות

"תוך חודש וחצי נתניה תראה אחרת" (צילום: אלן שיבר)