תמונות

פיני גרשון ושמעון מזרחי. מגיע ליו&"ר המיתולוגי הרבה כבוד (משה חרמו