תמונות

ברק בכר. "המבחן הגדול הוא מול רעננה" (דני מרון)