תמונות

ביטון. פתח ב-11 למרות שהוא צפוי לעזוב (שי לוי)