תמונות

סלט בטטות בתחמיץ חרדל ודבש צילום: פיליפ מטראי