תמונות

מכבי נגד פאו, חלק חמישי בסדרה (שער הספורטנט)