תמונות

תיעוד השריפה בתכנית של ירון אילן צילום: מתוך שישי שמח