תמונות

זלאטן עשה את שלו, גם שוויינשטייגר לא הצליח לעצור (gettyimages)