תמונות

הוא לא יהיה בנתניה. טיבי (צילום: אלן שיבר)