תמונות

רחביה ירושלים, ישראל לבנה צילום: נושה אביגל