תמונות

מיכל דליות עם בתה שני והכנד איתי צילום: תומר ושחר צלמים