תמונות

פעל לפי החוקה - וטעה. ריינשרייבר (אלן שיבר)