תמונות

התמונה שכבירי לא נותר אדיש אליה. ורמוט לצד קרויף (מכבי ת"א)