תמונות

ארווינג. בלאט שוב יסתפק בדלאבדובה בלבד (getty)