תמונות

גינות, איתמר עיצוב בנוף צמחייה, צילום עוזי פורת צילום: עוזי פורת