תמונות

סטודנטים, שולחן כתיבה, צילום מאור לוטן צילום: מאור לוטן