תמונות

רגל אחת בתל אביב, השניה בלונדון. יוקאנוביץ' (אלן שיבר)