תמונות

קופמן, להט מול אסטוניה (יועד כהן, איגוד הכדוריד)