תמונות

מהמקום הרביעי עד ללאומית? אלי כהן. (אלן שיבר)