תמונות

אירוע המתלבש היפה - טל ברקוביץ צילום: עודד קרני